آموزشگاه برنامه نویسی اسپاد

فرصت همکاری

از دانشجویان با انگیزه و علاقمند به برنامه نویسی که دارای روحیه کار تیمی می باشند و به دنبال توسعه مسیر شغلی خود هستند جهت همکاری در زمینه های مختلف در شرکت اسپاد سیستم دعوت به عمل می آید.

علاقمندان میتوانند در صورت دارا بودن شرایط، روزمه خود را به آدرس ایمیل مرکز ارسال نمایند

آدرس ایمیل : info@spadsystem.com