آموزشگاه برنامه نویسی اسپاد

دوره ی رایگان مدرک شبکه +Network

دوره ی +Network برای اولین بار است که به صورت رایگان برگزار می گردد در این دوره سعی شده است سرفصل های دوره همراه با تجارب مدرس تدریس شود و شما از ابتدایی ترین مباحث شبکه و مفاهیم اولیه که درک ان برای مدیران آینده ی شبکه های بزرگ و کوچک نیاز است مطالب را خواهید آموخت همچنین با توجه به آزمایشگاهی که به صورت آنلاین در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد مباحث هر فصل به صورت سناریوهایی که در ادارات و شرکت ها طراحی می شود، آموزش داده می شود. در پایان این دوره شرکت کنندگان با استانداردهای شبکه های کوچک و بزرگ آشنا خواهند شد و تجهیزات مختلف شبکه و مورد بکارگیری آنها را نیز می آموزند